NR SPRAWY :Z DNIA :TYP :PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
362/ZP/20182018-11-30  DostawyDOSTARCZENIE WÓZKÓW DO TRANSPORTU LEKÓW – 5 SZTUK
Załącznik
z dnia
TypOpis załącznika 
2018-11-30Ogłoszenie
 
2018-11-30SIWZ
 
2018-11-30Projekt umowy
 
2018-12-05Odpowiedzi