SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 355
 
Styczeń 2020
ndpnwtśr  cz pt so
   3 
  7 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

 
znalezionych: 475 na 5 stronach
Następna strona    1  2  3  4  5    
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
ORG.I.4240-093/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki-witrektomii w Oddziale Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-094/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ortoptystę/optometrystę w Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-096/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urologicznej Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-085/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-088/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-102/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 techników elektroradiologii w zakresie badań rezonansu magnetycznego w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-073/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 8 lekarzy specjalistów w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-059/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie torakochirurgii w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-071/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w formie diagnostyki histopatologicznej przez lekarza specjalistę w Pracowni Intry Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-072/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w charakterze konsultanta w zakresie psychiatrii w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji / Poradni Toksykologii Klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-065/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-066/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-081/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-080/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez 2 lekarzy specjalistów w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-082/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-064/2015
 wynik
2015-11-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez cztery pielęgniarki w Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-069/2015
 wynik
2015-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-099/2015
 unieważnienie
2015-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez trzech fizjoterapeutów w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-067/2015
 wynik
2015-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w zakresie psychologii klinicznej w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-068/2015
 wynik
2015-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na psychologa w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im.Ludiwka Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-055/2015
 wynik
2015-11-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-49/2015
 wynik
2015-10-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego - nadzór nad jakością wykonywanych badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-52/2015
 wynik
2015-10-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji neurochirurgicznych w Zespole Interdyscuplinarnym przez lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-047/2015
 wynik
2015-09-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-41/15
 wynik
2015-07-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie opisów badań rezonansu magnetycznego przez lekarza specjalistę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240-43/2015
 wynik
2015-07-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie wykonywania badań USG Doppler przez lekarza specjalistę w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-44/2015
 wynik
2015-07-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej i koordynację prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez lekarza specjalistę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-033/2015
 wynik
2015-07-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-034/2015
 wynik
2015-07-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań kolposkopowych w ramach programu pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-PołożniczejSzpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-029/2015
 wynik
2015-04-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-028/2015
 wynik
2015-04-30 POZ
 
ORG.I.4240-027/2015
 wynik
2015-04-16 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-022/2015
 wynik
2015-04-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-020/2015
 wynik
2015-03-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii/Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-018/2015
 wynik
2015-02-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej
 
ORG.I.4240-014/2015
 wynik
2015-03-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-011/2015
 wynik
2015-02-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-106/2014
 wynik
2014-12-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i w zakresie wykonywania badań urodynamicznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - Pracowni Urodynamicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-105/2014
 wynik
2014-12-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-104/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-103/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - Pracowni Urodynamicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-102/2014
 wynik
2014-12-05 Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez trzy pielęgniarki w Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
 
ORG.I.4240-101/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o
 
ORG.I.4240-100/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o
 
ORG.I.4240-099/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-098/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-097/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-096/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-095/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgii Plastycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-094/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-093/2014
 wynik
2014-12-05 konkursu na świadczenie usług medycznych przez Konsultanta Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o
 
ORG.I.4240-092/2014
 wynik
2014-12-05 konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii/ Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-091/2014
 wynik
2014-12-05 konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii/ Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-090/2014
 wynik
2014-12-05 konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 lekarzy specjalistów w Oddziale Radioterapii/ Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-089/2014
 wynik
2014-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki położniczej w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-086/2014
 wynik
2014-11-07 Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-077/2014
 wynik
2014-09-05 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-076/2014
 wynik
2014-09-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i w zakresie wykonywania badań urodynamicznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-075/2014
 wynik
2014-09-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-072/2014
 wynik
2014-08-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-064/2014
 wynik
2014-07-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -konsultacji z zakresu ginekologii onkologicznej oraz radioterapii przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-060/2014
 wynik
2014-07-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych w ramach programu pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-056/2014
 wynik
2014-06-12 Konkurs ofert na udzielanie świadzceń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologicznej- Pracowni Urodynamicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-050/2014
 wynik
2014-05-26 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Leczenia Uzależnień
 
ORG.I.4240-049/2014
 wynik
2014-05-16 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Leczenia Uzależnień
 
ORG.I.4240-048/2014
 wynik
2014-04-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 
ORG.I.4240-046/2014
 wynik
2014-04-11 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Otolaryngologicznej
 
ORG.I.4240-045/2014
 wynik
2014-04-11 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę psychoterapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień
 
ORG.I.4240-043/2014
 wynik
2014-03-21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala
 
ORG.I.4240-042/2014
 wynik
2014-03-18 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Poradni Radioterapii.
 
ORG.I.4240-030/2014
 wynik
2014-03-11 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii.
 
ORG.I.4240-031/2014
 unieważnienie
2014-03-11 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Poradni Radioterapii
 
ORG.I.4240-018/2014
 wynik
2014-02-28 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-016/2014
 unieważnienie
2014-02-21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (klinicznym)
 
ORG.I.4240-011/2014
 wynik
2014-02-21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim