SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 355
 
Listopad 2021
ndpnwtśr  cz pt so
 
10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

 
znalezionych: 682 na 7 stronach
    1  2  3  4  5  6  7     Poprzednia strona
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
ORG.I. 4240–242/2021
 
2021-11-25 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240–241/2021
 
2021-11-25 konkurs ofert dla lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie: udzielania i koordynacji świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych w całym zakresie funkcjonowania Spółki; udzielania i koordynacji świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia ich prawidłowego udzielania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także w Zespole Anestezjologicznym; pełnienia funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. medycznego bezpieczeństwa pacjentów Spółki; koordynowanie opieki nad pacjentami Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w
 
ORG.I.4240-230/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania badań prenatalnych polegających na ocenie genetycznej płodu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-229/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-228/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-227/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-226/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań prenatalnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-225/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej/Pracowni Urodynamiki Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-224/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-223/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii onkologicznej w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-222/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-221/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-220/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 8 lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-219/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.y
 
ORG.I.4240-218/2021
 
2021-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 239/2021
 
2021-11-23 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I. 4240–212/2021
 
2021-11-25 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (w wymiarach: 32, 64, 82, 96, 96 godzin miesięcznie dla jednego lekarza) w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–211/2021
 
2021-11-25 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 14 lekarzy specjalistów w zakresie radioterapii onkologicznej, każdy lekarz średnio 52 godziny miesięcznie, łącznie w Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 
ORG.I. 4240 – 206 /2021
 
2021-11-22 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach programu „Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji TECHNOLOGII TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów”. w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o
 
ORG.I. 4240 – 205 /2021
 
2021-11-22 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzeniu oceny tkanek nowotworowych w ramach programu „Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji TECHNOLOGII TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów”. przez lekarza z doświadczeniem z zakresu patomorfologii w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I. 4240 – 204 /2021
 
2021-11-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzeniu badania obserwacyjnego w ramach programu „Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji TECHNOLOGII TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów”. Prze 3 lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I. 4240– 207/2021
 
2021-11-22 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii w Poradni Dermatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-208/21
 
2021-11-22 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w pracowni MRI w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-209/21
 
2021-11-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-210/21
 
2021-11-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii w Oddziale Urologii i Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-203/21
 
2021-11-18 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza po ukończeniu stażu podyplomowego w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–194/2021
 
2021-09-08 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (średnio 40 godzin miesięcznie) przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 197/2021
 wynik
2021-10-14 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Oddziału Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 175/2021
 wynik
2021-09-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Przychodni POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.”
 
ORG.I. 4240 – 193/2021
 wynik
2021-09-20 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowi
 
ORG.I. 4240 – 192/2021
 wynik
2021-09-20 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowi
 
ORG.I. 4240 – 191/2021
 wynik
2021-09-20 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowi
 
ORG.I. 4240 – 179/2021
 
2021-10-08 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Ośrodku Zwalczania Zakażeń Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I. 4240 – 174/2021
 wynik
2021-09-09 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Przychodni POZ w Kocmyrzowie pl. Niepodległości 1 będącą jednostka organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG-I-4240-177/2021
 wynik
2021-09-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-176/2021
 wynik
2021-08-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym oraz po Alloplastyce Stawu Kolanowego i Biodrowego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-171/2021
 wynik
2021-09-06 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w soboty przez jednego fizjoterapeutę w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-166/2021
 wynik
2021-08-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej/Poradni Proktologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-165/2021
 wynik
2021-08-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 163/2021
 wynik
2021-08-02 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 162/2021
 wynik
2021-07-16 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 159/2021
 wynik
2021-07-06 Konkurs na udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych w dziedzinie urologii w Oddziale Urologii i w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG-I-4240-158/2020
 wynik
2021-07-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-157/2020
 wynik
2021-07-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 150/2021
 wynik
2021-06-21 Konkurs udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Przychodni w Kocmyrzowie Luborzycy będącą jednostką Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-109/2021
 wynik
2021-06-18 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radioterapii onkologicznej w Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii Szpitala
 
ORG.I. 4240 – 128/2021
 wynik
2021-06-14 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika radiologii w pracowni rezonansu magnetycznego
 
ORG.I. 4240 – 127/2021
 wynik
2021-06-14 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika radiologii w pracowni rezonansu magnetycznego
 
ORG.I. 4240 – 110/2021
 wynik
2021-06-14 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w godzinach popołudniowych i w dniach wolnych od pracy
 
ORG.I. 4240 – 124/2021
 wynik
2021-06-11 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.oraz w Kocmyrzowie – Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala
 
ORG.I. 4240 – 122/2021
 wynik
2021-06-10 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni w Kocmyrzowie Luborzycy będącą jednostką Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG-I-4240-113/2021
 unieważnienie
2021-06-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy specjalistów w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-112/2021
 unieważnienie
2021-06-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-109/2021
 
2021-05-26 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii Szpitala
 
ORG.I.4240 - 106/2021
 wynik
2021-05-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-107/2021
 unieważnienie
2021-05-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Przychodni POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240-98/2021
 wynik
2021-04-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących również pacjentów wentylowanych mechanicznie przez lekarza medycyny w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.
 
ORG.I. 4240 – 97/2021
 wynik
2021-04-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Przychodni POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-77/21
 wynik
2021-04-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy neurologów lub lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii, w godzinach popołudniowych w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 45/2021
 wynik
2021-03-11 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Przychodni POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o
 
ORG.I.4240-48/2021
 wynik
2021-03-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez sześciu lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (w wymiarach: 32, 64, 72, 96 godzin miesięcznie / dla jednego lekarza) w Zespole Anestezjologicznym Szpitala
 
ORG.I. 4240 – 47/2021
 wynik
2021-03-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie opisywania badań radiologicznych w tym badań pediatrycznych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w niedziele i święta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 46/2021
 wynik
2021-03-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-42/2021
 wynik
2021-03-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwie osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-41/2021
 wynik
2021-03-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-40/2021
 wynik
2021-03-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Neonatologii oraz wykonywanie USG i ECHO serca noworodkom Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-39/2021
 wynik
2021-03-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w soboty przez czterech fizjoterapeutów w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz w innych Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-38/2021
 wynik
2021-03-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań mammograficznych, w tym badań połączonych z biopsją piersi przez technika elektroradiologii w Pracowni Mammografii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-44/21
 wynik
2021-03-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń konsultacji z zakresu biologii molekularnej przez specjalistę diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-32/2021
 wynik
2021-02-03 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie torakochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-31/2021
 wynik
2021-02-03 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-29/21
 unieważnienie
2021-02-16 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w charakterze konsultanta z zakresu psychiatrii w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-24/2021
 wynik
2021-02-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia superwizji w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-23/2021
 wynik
2021-02-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym oraz po Alloplastyce Stawu Kolanowego i Biodrowego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-22/2021
 wynik
2021-02-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań prenatalnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 27/2021
 wynik
2021-02-08 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I. 4240 – 21/2021
 wynik
2021-02-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-6/2021
 wynik
2021-01-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (średnio 96 godzin miesięcznie) przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala
 
ORG.I.4240-5/2021
 wynik
2021-01-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza (średnio 120 godzin miesięcznie) w Bloku Operacyjnym Szpitala
 
ORG.I. 4240 – 4/2021
 wynik
2021-01-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Przychodni POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240-2/21
 wynik
2021-01-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 3/2021
 wynik
2021-01-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 1/2021
 wynik
2021-01-13 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób zakaźnych oraz koordynację Ośrodkiem Zwalczania Zakażeń Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-222/20
 wynik
2020-12-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poprzez wykonywanie Echa serca w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych , pacjentom Oddziału Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-221/20
 unieważnienie
2020-12-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w charakterze konsultanta z zakresu psychiatrii w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-219/2020
 wynik
2020-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii polegających na merytorycznym nadzorze i konsultacji medycznej przy wszczepianiu rozruszników w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala
 
ORG.I.4240-218/2020
 wynik
2020-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Bloku Operacyjnym Szpitala
 
ORG.I.4240-217/2020
 wynik
2020-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i koordynację prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. medycznego bezpieczeństwa pacjentów Spółki oraz Koordynatora opieki nad pacjentami Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w zakresie intensywnej terapii, Szpitala
 
ORG.I.4240-216/2020
 wynik
2020-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala (01.01.2021-31.12.2021)
 
ORG.I.4240-212/20
 wynik
2020-12-14 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 
ORG.I.4240-215/2020
 wynik
2020-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (średnio 32 godziny miesięcznie przez 6 miesięcy) w Zespole Anestezjologicznym/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala
 
ORG.I.4240-213/2020
 unieważnienie
2020-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala (średnio 32 godziny miesięcznie, 01.01.2021-31.12.2021)
 
ORG.I.4240-211/2020
 wynik
2020-12-04 konkurs ofert na usługi pielęgniarskie udzielane przez pięć pielęgniarek/ pielęgniarzy w Poradni Radioterapii Szpitala
 
ORG.I.4240-204/2020
 wynik
2020-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy poprzez wykonywanie Echa serca w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, pacjentom Oddziału Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-203/2020
 wynik
2020-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-202/2020
 wynik
2020-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-201/2020
 wynik
2020-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-200/2020
 unieważnienie
2020-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w charakterze konsultanta z zakresu psychiatrii w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-199/2020
 wynik
2020-12-10 konkurs ofert na udzielanie świadczeń konsultacji z zakresu genetyki laboratoryjnej przez specjalistę diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-198/2020
 wynik
2020-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń konsultacji z zakresu badań cytometrii przepływowej i udzielanie świadczeń z zakresu cytometrii przepływowej przez specjalistę diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.