SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 355
 
Wrzesień 2021
ndpnwtśr  cz pt so
 
  6   9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

 
znalezionych: 649 na 7 stronach
Następna strona    1  2  3  4  5  6  7     Poprzednia strona
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
ORG.I.4240-117/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-116/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ze specjalizacją zakresie pediatrii w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-115/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-114/2016
 unieważnienie
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z innej specjalności w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-113/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-112/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Poradni Lekarza POZ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-103/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-104/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-102/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez 2 lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.3240-92/2016
 wynik
2016-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w charakterze konsultanta z zakresu psychiatrii w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-91/2016
 wynik
2016-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania badań MRI w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG-I-4240-90/2016
 wynik
2016-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 10 lekarzy specjalistów w zakresie radioterapii onkologicznej w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-111/16
 wynik
2016-12-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w zakresie psychologii klinicznej w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im.Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-86/2016
 wynik
2016-10-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie opisów badań TK w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I-4240-81/16
 unieważnienie
2016-10-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w formie opisów zdjęć RTG oraz badań USG w Zakładzie Diagnostryki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-80/2016
 wynik
2016-10-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z pediatrii w Przychodni POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-079/2016
 wynik
2016-09-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-078/2016
 wynik
2016-09-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Kocmyrzowie -Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-069/2016
 wynik
2016-09-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z.o.o
 
ORG.I.4240-075/2016
 wynik
2016-08-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie wykonywania konwencjonalnych badań USG przez lekarza specjalistę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG>I.4240-066/2016
 wynik
2016-08-01 Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-072/2016
 wynik
2016-08-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań kolposkopowych w ramach programu pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-070/2016
 wynik
2016-07-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-067/2016
 wynik
2016-07-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań radiologicznych, w tym rezonansu magnetycznego przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności elektroradiologia, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im.Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-062/2016
 wynik
2016-07-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-60/2016
 wynik
2016-06-30 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym.
 
ORG.I.4240-056/2016
 wynik
2016-06-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Kliniczny) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-059/2016
 wynik
2016-06-16 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie opisów badań MRI przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. rt na
 
ORG.I.4240-057/2016
 wynik
2016-06-16 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie wykonywania badań USG Doppler przez lekarza medycyny w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-049/2016
 wynik
2016-06-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-054/2016
 wynik
2016-06-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortodoncji w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Kliniczny) i Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-052/2016
 wynik
2016-06-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym.
 
ORG.I.4240-043/2016
 wynik
2016-06-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w formie opisywania zdjęć RTG oraz badań USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-50/2016
 wynik
2016-06-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-51/2016
 wynik
2016-06-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii w Przychodni w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-042/16
 wynik
2016-04-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-39/16
 wynik
2016-04-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-038/2016
 wynik
2016-04-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-035/2016
 wynik
2016-04-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-044/2016
 wynik
2016-05-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-037/2016
 wynik
2016-04-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Przychodni w Kocmyrzowie - Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-036/2016
 wynik
2016-04-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-032/2016
 wynik
2016-04-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ortoptystę w Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-23/2016
 wynik
2016-04-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-27/16
 wynik
2016-03-21 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru nad jakością wykonywanych badń radiologicznych przez fizyka medycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-21/16
 unieważnienie
2016-03-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii w Przychodni w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-16/16
 wynik
2016-03-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii w Przychodni w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-20/16
 wynik
2016-02-26 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-18/16
 wynik
2016-02-24 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy, będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 
ORG.I.4240-15/2016
 wynik
2016-02-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Kocmyrzowie- Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-14/16
 wynik
2016-02-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Kocmyrzowie -Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. zo.o.
 
ORG.I.4240-13/16
 wynik
2016-02-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza pediatrę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Kocmyrzowie- Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-12/16
 wynik
2016-01-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-11/16
 unieważnienie
2016-01-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w Oddziale Psychiatrii, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. zo.o.
 
ORG.I.4240-10/2016
 wynik
2016-01-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-4/16
 unieważnienie
2016-01-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania badań usg w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-06/2016
 wynik
2016-01-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań radiologicznych, w tym rezonansu magnetycznego przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności elektroradiologia, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o., 31-826 Kraków,os. Złotej Jesieni 1
 
ORG.I.4240-113/2015
 wynik
2015-12-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji z zakresu ginekologii onkologicznej oraz radioterapii przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-112/2015
 wynik
2015-12-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-02/2016
 unieważnienie
2015-12-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez trzech fizjoterapeutów w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-104/2015
 wynik
2015-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-101/2015
 wynik
2015-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-091/2015
 wynik
2015-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań urodynamicznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - Pracownia Urodynamiczna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-087/2015
 wynik
2015-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-092/2015
 wynik
2015-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną środowiskową w Poradni POZ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-090/2015
 wynik
2015-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną, Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-089/2015
 wynik
2015-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-058/2015
 wynik
2015-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Urologii i Pracowni Litotrypsji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-075/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Kliniczny) i Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-076/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-077/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-078/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-079/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-084/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-093/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki-witrektomii w Oddziale Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-094/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ortoptystę/optometrystę w Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-096/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urologicznej Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-085/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-088/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-102/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 techników elektroradiologii w zakresie badań rezonansu magnetycznego w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-073/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 8 lekarzy specjalistów w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG.I.4240-059/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie torakochirurgii w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-071/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w formie diagnostyki histopatologicznej przez lekarza specjalistę w Pracowni Intry Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-072/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w charakterze konsultanta w zakresie psychiatrii w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji / Poradni Toksykologii Klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-065/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-066/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-081/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-080/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez 2 lekarzy specjalistów w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-082/2015
 wynik
2015-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-064/2015
 wynik
2015-11-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez cztery pielęgniarki w Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-069/2015
 wynik
2015-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-099/2015
 unieważnienie
2015-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez trzech fizjoterapeutów w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-067/2015
 wynik
2015-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w zakresie psychologii klinicznej w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-068/2015
 wynik
2015-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na psychologa w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im.Ludiwka Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-055/2015
 wynik
2015-11-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-49/2015
 wynik
2015-10-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego - nadzór nad jakością wykonywanych badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-52/2015
 wynik
2015-10-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji neurochirurgicznych w Zespole Interdyscuplinarnym przez lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-047/2015
 wynik
2015-09-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-41/15
 wynik
2015-07-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie opisów badań rezonansu magnetycznego przez lekarza specjalistę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240-43/2015
 wynik
2015-07-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie wykonywania badań USG Doppler przez lekarza specjalistę w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.