SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 355
 
Wrzesień 2021
ndpnwtśr  cz pt so
 
  6   9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

 
znalezionych: 649 na 7 stronach
Następna strona    1  2  3  4  5  6  7     Poprzednia strona
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
ORG.I.4240-38/2019
 wynik
2019-02-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki Obrazowej w Ośrodku Leczenia Piersi w ramach Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-07/2019
 wynik
2019-02-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na realizacji programu badań prenatalnych przez lekarzy specjalistów w zakresie oceny kliniczno-ultrasonograficznej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-06/2019
 wynik
2019-02-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na realizacji programu badań prenatalnych przez lekarza specjalistę w zakresie oceny genetycznej płodu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-23/19
 wynik
2019-02-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadającą wyższe wykształcenie o specjalności elektroradiologia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni MRI Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-22/2019
 wynik
2019-02-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Mammografii oraz Poradni Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-20/19
 wynik
2019-02-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie opisywania badań MRI i TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-18/2019
 wynik
2019-02-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-17/2019
 wynik
2019-02-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 24/19
 wynik
2019-01-21 ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych przez 7 pielęgniarek/pielęgniarzy w Oddziale Pielęgnacyjno - Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-9/19
 unieważnienie
2019-01-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 7 pielęgniarek / pielęgniarzy w Oddziale Pielęgnacyjno–Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-05/2019
 wynik
2019-01-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Urologii i Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I>4240-12/19
 wynik
2019-01-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych oraz koordynację Ośrodkiem Zwalczania Zakażeń Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-11/19
 wynik
2019-01-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań radiologicznych, w tym rezonansu magnetycznego przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności elektroradiologia, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-4/2019
 wynik
2019-01-02 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. nr sprawy ORG.I. 4240 – 4/2019
 
ORG.I.4240-2/19
 wynik
2019-01-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez czterech psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z. o.o.
 
ORG.I.4240-1/19
 wynik
2019-01-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez optometrystę w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-3/2019
 wynik
2018-12-17 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii w Poradni Dermatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-115/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii w Poradni Lekarza POZ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-114/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie opisu badań radiologicznych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-113/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Poradni Lekarza POZ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-112/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ze specjalizacją w zakresie pediatrii w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240/111/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-110/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę zakresie medycyny rodzinnej w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-109/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej w Przychodni POZ w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-108/18
 wynik
2018-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w charakterze konsultanta z zakresu psychiatrii w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240/107/18
 wynik
2018-12-05 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w Centrum Zdrowia Psychicznego, udzielanie konsultacji w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim oraz koordynację prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-106/18
 wynik
2018-12-06 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 11 lekarzy specjalistów zakresie radioterapii onkologicznej w Oddziale Radioterapii, Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. oraz w innym podmiocie leczniczym
 
ORG-I-4240-093/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii onkologicznej w Ośrodku Leczenia Piersi w ramach Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-101/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Małopolskim Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-100/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Kliniczny) i Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-099/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-098/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-097/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-096/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-095/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Pracowni Urodynamicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-094/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez sześciu lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-092/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-091/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-089/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-090/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych jak i prowadzenie programów lekowych NFZ głównie w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego przez lekarza specjalistę w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-083/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG-I-4240-088/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 6 lekarzy medycyny w zakresie wykonywania badań ECHO serca dla pacjentów Oddziału Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-082/2018
 wynik
2018-12-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Kraakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-075/2018
 wynik
2018-11-30 Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie udzielane przez cztery pielęgniarki / pielęgniarzy w Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240–086/2018
 wynik
2018-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240–085/2018
 wynik
2018-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240–078/2018
 wynik
2018-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii w Oddziale Urologii i Pracowni Litotrypsji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-081/2018
 wynik
2018-11-30 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną środowiskową w Poradni POZ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-074/2018
 wynik
2018-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Poradni oraz w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o o.
 
ORG.I.42401-073/18
 wynik
2018-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Poradni oraz w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-069/2018
 wynik
2018-11-06 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-063/2018
 wynik
2018-11-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i koordynację prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. medycznego bezpieczeństwa pacjentów Spółki oraz Koordynatora opieki nad pacjentami Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w zakresie intensywnej terapii, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG-I-4240-070/2018
 unieważnienie
2018-11-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-066/2018
 wynik
2018-11-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ortoptystę w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-064/2018
 wynik
2018-10-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-61/2018
 wynik
2018-10-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-59/18
 wynik
2018-10-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań radiologicznych, w tym rezonansu magnetycznego przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności elektroradiologia, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-57/18
 wynik
2018-08-27 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-56/2018
 wynik
2018-09-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie wykonywania badań USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp.z o. o.
 
ORG.I.4240-53/20-18
 wynik
2018-08-13 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie opisywania badań MRI i TK w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-52/2018
 wynik
2018-08-08 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej i koordynację prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-51/2018
 wynik
2018-08-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie wykonywania badań USG Dopler w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego um. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-50/2018
 wynik
2018-08-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-047/2018
 wynik
2018-08-06 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę toksykologii klinicznej w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji i Poradni Toksykologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG_I-4240-46/2018
 wynik
2018-08-06 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-48/2018
 wynik
2018-08-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 6 lekarzy medycyny w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-42/2018
 wynik
2018-07-19 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie opisywania badań MRI w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-41-2018
 wynik
2018-07-19 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie wykonywania badań USG Dopler w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-45/18
 wynik
2018-07-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań radiologicznych, w tym rezonansu magnetycznego przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności elektroradiologia, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-39/2018
 wynik
2018-07-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę / pielęgniarza w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-40/18
 wynik
2018-07-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie wykonywania badań MRI i KT w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG-I-4240-31/2018
 wynik
2018-07-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-28/2018
 wynik
2018-07-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-29/2018
 wynik
2018-07-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Przychodni w Kocmyrzowie-Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-26/2018
 wynik
2018-06-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii plastycznej w Poradni Chirurgii Plastycznej oraz w Poradni Leczenia Oparzeń i Ran Przewlekłych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I.4240-25/2018
 wynik
2018-06-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni w Kocmyrzowie Luborzycy będącej jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-23/2018
 wynik
2018-05-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch optometrystów w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-22/2018
 wynik
2018-05-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-021/2018
 wynik
2018-04-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów laparoskopowych przewodu pokarmowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-20/2018
 wynik
2018-04-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-14/2018
 wynik
2018-04-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie opisywania badań MR, TK, USG, RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG-I-4240-12/2018
 wynik
2018-03-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-10/2018
 wynik
2018-02-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240– 04 /18
 wynik
2018-01-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 9 Pielęgniarek/Pielęgniarzy w Oddziale Pielęgnacyjno–Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-2/2018
 unieważnienie
2018-01-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych przez kilku lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG_I-4240-3/2018
 wynik
2018-01-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie opisu badań radiologicznych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów w dni powszednie w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I4240-1/2018
 wynik
2018-01-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 99 /17
 unieważnienie
2017-12-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-138/2017
 unieważnienie
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-137/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-133/2017
 wynik
2017-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 6 lekarzy medycyny zakresie wykonywania badań ECHO serca w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-119/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-118/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 6 lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-117/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-115/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-116/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną i Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-114/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-113/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-112/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG-I-4240-111/2017
 wynik
2017-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.