SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ SPRZEDAŻY
i KONTRAKTOWANIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 436, (012) 64 68 188
 
Luty 2020
ndpnwtśr  cz pt so
 
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ SPRZEDAŻY
i KONTRAKTOWANIA

 
znalezionych: 177 na 2 stronach
    1  2     Poprzednia strona
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
DP/1/KM/2020
 
2020-02-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych, genetycznych w diagnostyce raka piersi zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/22f/KM/2019
 wynik
2019-12-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/22e/KM/2019
 wynik
2019-12-24 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o.
 
DP/22d/KM/2019
 wynik
2019-12-23 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/23c/KM/2019
 wynik
2019-12-19 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki oraz ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/22c/KM/2019
 wynik
2019-12-19 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o.
 
DP/22b/KM/2019
 wynik
2019-12-13 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/23b/KM/2019
 wynik
2019-12-13 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki oraz ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/22a/KM/2019
 wynik
2019-12-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/23a/KM/2019
 wynik
2019-12-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych oraz ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/22/KM/2019
 wynik
2019-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/27/KM/2019
 wynik
2019-11-26 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/26/KM/2019
 wynik
2019-11-26 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz na rzecz innych pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (Spółka) zabezpieczających funkcje i zadania Spółki.
 
DP/20a/KM/2019
 wynik
2019-11-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej do wykonywania zabiegów kolonoskopii oraz nadzorowania znieczulenia w ramach programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego Badań Przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/21a/KM/2019
 wynik
2019-11-26 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej i pielęgniarskiej do wykonywania zabiegów znieczulenia ogólnego i anealgosedacji do kolonoskopii w ramach programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego Badań Przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (Spółka).
 
DP/23/KM/2019
 wynik
2019-11-26 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, sanitariuszy, techników w oddziałach szpitalnych/poradniach/zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/21/KM/2019
 unieważnienie
2019-10-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej i pielęgniarskiej do wykonywania zabiegów znieczulenia ogólnego i anealgosedacji do kolonoskopii w ramach programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego Badań Przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (Spółka).
 
DP/20/KM/2019
 unieważnienie
2019-10-01 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej do wykonywania zabiegów kolonoskopii oraz nadzorowania znieczulenia w ramach programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego Badań Przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/19/KM/2019
 wynik
2019-09-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza rezydenta w Poradni Urologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/18/KM/2019
 wynik
2019-09-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii po ukończeniu drugiego roku szkolenia specjalizacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 9 do 21.
 
DP/17/KM/2019
 wynik
2019-09-17 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/16/KM/2019
 wynik
2019-09-11 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oceny histopatologicznej preparatów operacyjnych pacjentów leczonych z powodu raka jamy ustnej, markerów inwazyjności tkankowej oraz nowotworowych komórek macierzystych w raku płaskonabłonkowym oraz zaburzeniach potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej dla grupy badanych 30 chorych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/15/KM/2019
 unieważnienie
2019-09-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii po ukończeniu drugiego roku szkolenia specjalizacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 9 do 21.
 
DP/14/KM/2019
 unieważnienie
2019-09-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii po ukończeniu drugiego roku szkolenia specjalizacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 9 do 21.
 
DP/13/KM/2019
 wynik
2019-08-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oceny histopatologicznej preparatów operacyjnych pacjentów leczonych z powodu raka jamy ustnej, markerów inwazyjności tkankowej oraz nowotworowych komórek macierzystych w raku płaskonabłonkowym oraz zaburzeniach potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej dla grupy badanych 30 chorych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/12/KM/2019
 unieważnienie
2019-08-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oceny histopatologicznej preparatów operacyjnych pacjentów leczonych z powodu raka jamy ustnej, markerów inwazyjności tkankowej oraz nowotworowych komórek macierzystych w raku płaskonabłonkowym oraz zaburzeniach potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej dla grupy badanych 30 chorych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/11/KM/2019
 wynik
2019-07-23 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Oddziale i Poradni Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/10/KM/2019
 wynik
2019-07-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Oddziale i Poradni Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/9/KM/2019
 wynik
2019-06-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych transportu i przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/8/KM/2019
 wynik
2019-06-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. w POZ Kocmyrzów.
 
DP/7/KM/2019
 wynik
2019-06-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/6/KM/2019
 wynik
2019-05-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań medycyny nuklearnej i badań izotopowych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/5/KM/2019
 wynik
2019-05-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Oddziale Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/4/KM/2019
 wynik
2019-05-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Oddziale Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
DP/3/KM/2019
 unieważnienie
2019-04-23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań medycyny nuklearnej i badań izotopowych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/2/KM/2019
 wynik
2019-03-07 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań limmunofenotypowych, molekularnych, toksykologicznych, immunodiagnostycznych w rodzajach i ilościach, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/1/KM/2019
 wynik
2019-03-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych: histopatologicznych, cytologicznych i genetycznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/3/KM/2019
 wynik
2019-02-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych, genetycznych w diagnostyce raka piersi zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/2/KM/2019
 unieważnienie
2019-02-01 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań limmunofenotypowych, molekularnych. toksykologicznych. immunodiagnostycznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
Dp/1/KM/2019
 unieważnienie
2019-02-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/11/KM/2018
 wynik
2018-12-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz na rzecz innych pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (Spółka) zabezpieczających funkcje i zadania Spółki.
 
DP/10/KM/2018
 wynik
2018-12-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Hematologicznej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej (Pracownia Urodynamiczna) oraz przez psychologów w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/9/KM/2018
 wynik
2018-12-13 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w dni powszednie od 7.30 do 15.05 (ogółem 10 godzin tygodniowo)
 
DP/7/KM/2018
 wynik
2018-09-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/6/KM/2018
 wynik
2018-09-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/5/KM/2018
 wynik
2018-08-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków.
 
DP/4/KM/2018
 wynik
2018-07-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych genetycznych HER2 met. FISH, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/3KM/2018
 wynik
2018-07-11 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych i przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/2/KM/2018
 unieważnienie
2018-06-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych, przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/KM/1/2018
 wynik
2018-06-18 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych i konsultacji specjalistycznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK-4240-14/2018
 unieważnienie
2018-06-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych, przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK. 4240-13/2018
 unieważnienie
2018-04-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, w poradniach/zakładach Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-8/2018
 wynik
2018-04-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę oraz zarządzanie w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym i Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-12/2018
 wynik
2018-04-18 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w POZ Kocmyrzów
 
SIK.4240-11/2018
 wynik
2018-04-18 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-10/2018
 wynik
2018-04-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, sanitariuszy, techników w oddziałach szpitalnych/poradniach/zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-9/2018
 wynik
2018-04-16 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-7/2018
 wynik
2018-03-22 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK), zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-6/2018
 wynik
2018-03-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych: histopatologicznych, cytologicznych w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK. 4240-5/2018
 wynik
2018-03-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
SIK.4240-4/2018
 wynik
2018-02-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań immunodiagnostycznych i molekularnych w mikrobiologii zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-2/2018
 wynik
2018-01-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-3/2018
 unieważnienie
2018-01-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań immunodiagnostycznych i molekularnych w mikrobiologii zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-01/2018
 wynik
2018-01-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich, położnych, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-31/2017
 wynik
2018-01-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich, położnych, diagnostów laboratoryjnych, sanitariuszy, techników oraz ratowników medycznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-30/2017
 unieważnienie
2018-01-02 Szczegółowe Warunki Konkursu (SWK) ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w poradniach, zakładach i innych komórkach medycznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
SIK.4240-29/2017
 
2017-12-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej, pielęgniarskiej oraz ratowników medycznych zabiegów dializy albuminowej wątroby (MARS) całodobowo w dni powszednie, w sobotę oraz dni ustawowo wolne od pracy w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-28/2017
 
2017-12-15 Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych z zakresu Rezonansu Magnetycznego (MRI) na wypadek awarii oraz usług medycznych z zakresu Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET-TK) na wypadek awarii
 
SIK.4240-25/2017
 wynik
2017-12-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi pielęgniarskiej i lekarskiej zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej i zabiegów plazmaferezy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziale Oparzeń Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-26/2017
 wynik
2017-12-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz na rzecz innych oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-23/2017
 wynik
2017-12-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Hematologicznej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej (Pracownia Urodynamiczna) oraz przez psychologów w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
SIK.4240-21/2017
 wynik
2017-12-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. w POZ Kocmyrzów
 
SIK.4240-20/2017
 wynik
2017-12-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. w siedzibie Szpitala
 
SIK.4240-22/2017
 
2017-12-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich, położnych, diagnostów laboratoryjnych, sanitariuszy, techników oraz ratowników medycznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-27/2017
 wynik
2017-12-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-19/2017
 wynik
2017-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK. 4240 – 18/2017
 wynik
2017-09-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. w POZ Kocmyrzów
 
SIK. 4240 – 17/2017
 wynik
2017-09-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarzy i pielęgniarek w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. w siedzibie Szpitala
 
SIK.4240-16/2017
 wynik
2017-07-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
 
SIK.4240-15/2017
 wynik
2017-07-18 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych genetycznych HER2 met. FISH, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK.4240-16/2017
 wynik
2017-07-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-14/2017
 wynik
2017-06-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim
 
SIK.4240-12/2017
 wynik
2017-06-23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych i przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK 4240-13/2017
 wynik
2017-06-21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, komórce organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK 4240-11/2017
 wynik
2017-05-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych przez sanitariuszy i opiekunów medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK 4240-11/2017
 wynik
2017-04-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych przez sanitariuszy i opiekunów medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-10/2017
 unieważnienie
2017-03-17 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych: histopatologicznych, cytologicznych i genetycznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
 
SIK.4240-9/2017
 wynik
2017-03-09 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-8/2017
 wynik
2017-02-24 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Małopolskim Centrum Oparzeniowo- Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o.
 
SIK.4240-5/2017
 wynik
2017-02-23 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera sp. o.o.
 
SIK.4240-7/2017
 wynik
2017-02-20 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK.4240-6/2017
 wynik
2017-02-20 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK), zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK.4240-3/2017
 unieważnienie
2017-02-20 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych: histopatologicznych, cytologicznych, genetycznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK.4240-4/2017
 unieważnienie
2017-01-27 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK.4240-1/2017
 unieważnienie
2017-01-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK), zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-2/2017
 unieważnienie
2017-01-17 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK. 4240 – 22/2016
 wynik
2017-01-09 Konkurs ofert na koordynowanie pracy personelu średniego przez pielęgniarkę w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o.
 
SIK.4240-19/2016
 unieważnienie
2017-01-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w rodzajach i ilościach zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
SIK.4240-21/2016
 wynik
2017-01-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów w Poradni Hematologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
SIK.4240-20/2016
 wynik
2017-01-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań urodynamicznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - Pracownia Urodynamiczna w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydgiera w Krakowie sp. z o.o.