SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 210, (012) 64 68 958
 
Luty 2023
ndpnwtśr  cz pt so
   1   2   3 
  6   8   9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28  

Dostawy Usługi Roboty
budo
wlane
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

 
znalezionych: 28  poz.
Numer
sprawy
Z dniaTypPrzedmiot zamówienia
57/ZP/2023
 wynik
2023-02-27Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
56/ZP/2023
 wynik
2023-02-23Dostawy DOSTARCZENIE LODÓWKI FARMACEUTYCZNEJ
 
31/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-23Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW POGWARANCYJNYCH KOMORY HIPERBARYCZNEJ
 
20/ZP/2023
 wynik
2023-02-23Dostawy DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM.
 
49/ZP/2023
 
2023-02-22Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 3 PAKIETÓW
 
35/ZP/2023
 
2023-02-20Usługi CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO – PRZEWÓZ PACJENTÓW W STANIE NIE ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU I ZDROWIU ORAZ MATERIAŁÓW I BADAŃ
 
48/ZP/2023
 wynik
2023-02-17Dostawy Dostarczanie gwoździ do zespoleń złamań kości oraz cementu kostnego
 
46/ZP/2023
 wynik
2023-02-17Dostawy DOSTARCZANIE LEKU ELOTUZUMABUM
 
47/ZP/2023
 
2023-02-17Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 2 PAKIETÓW
 
51/ZP/2023
 wynik
2023-02-15Roboty budowlane WYKONANIE INSTALACJI UKŁADU WODY LODOWEJ DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
42/ZP/2023
 wynik
2023-02-14Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 20 pakietów
 
43/ZP/2023
 wynik
2023-02-13Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 4 pakietów
 
27/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-13Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 5 PAKIETÓW
 
38/ZP/2023
 
2023-02-10Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 11 PAKIETÓW
 
44/ZP/2023
 
2023-02-10Dostawy Dostarczanie surowców recepturowych wg 2 pakietów – Hydrogenii peroxydum
 
37/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-09Dostawy DOSTARCZENIE LODÓWKI FARMACEUTYCZNEJ
 
36/ZP/2023
 wynik
2023-02-09Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 3 PAKIETÓW
 
45/ZP/2023
 wynik
2023-02-08Roboty budowlane MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM DZIENNYM
 
39/ZP/2023
 
2023-02-08Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 2 PAKIETÓW
 
40/ZP/2023
 wynik
2023-02-08Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 64 PAKIETÓW
 
41/ZP/2023
 wynik
2023-02-06Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH
 
32/ZP/2023
 wynik
2023-02-03Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 9 PAKIETÓW
 
29/ZP/2023
 wynik
2023-02-03Usługi ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO (KARETKA DO PRZEWOZÓW PACJENTÓW W STANIE CIĘŻKIM, W TYM NOWORODKÓW) PACJENTÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
19/ZP/2023
 wynik
2023-02-02Dostawy DOSTARCZANIE KLAWIATUR I MYSZY KOMPUTEROWYCH
 
34/ZP/2023
 wynik
2023-02-02Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ – STERYLIZATORA GAZOWEGO
 
30/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-02Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 64 PAKIETÓW
 
17/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-02Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 2 PAKIETÓW
 
12/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-01Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 5 PAKIETÓW