SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 210, (012) 64 68 958
 
Maj 2021
ndpnwtśr  cz pt so
 
  3   4   5   6   7 
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31  

Dostawy Usługi Roboty
budo
wlane
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

 
znalezionych: 31  poz.
Numer
sprawy
Z dniaTypPrzedmiot zamówienia
129/ZP/2021
 
2021-05-28Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH
 
141/ZP/2021
 wynik
2021-05-28Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY W ZAKRESIE TWARZOCZASZKI
 
145/ZP/2021
 wynik
2021-05-27Dostawy DOSTARCZANIE GWOŹDZI ŚRÓDSZPIKOWYCH DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ, CEMENTU KOSTNEGO ORAZ IMPLANTÓW DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH
 
146/ZP/2021
 unieważnienie
2021-05-26Roboty budowlane REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU KUCHNIA-PRALNIA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
130/ZP/2021
 
2021-05-25Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH
 
93/ZP/2021
 
2021-05-24Dostawy DOSTARCZANIE PREPARATÓW WISKOELASTYCZNYCH
 
120/ZP/2021
 
2021-05-24Dostawy DOSTARCZANIE SUROWCÓW RECEPTUROWYCH
 
126/ZP/2021
 wynik
2021-05-24Usługi USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OPAKOWAŃ Z ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
 
128/ZP/2021
 wynik
2021-05-24Roboty budowlane ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE POLEGAJĄCE NA „MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROLOGII I UDARÓW MÓZGU Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI”
 
137/ZP/2021
 unieważnienie
2021-05-21Dostawy Dostarczanie leku Trastuzumab z programu lekowego leczenia raka piersi
 
143/ZP/2021
 wynik
2021-05-21Usługi ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH AGREGATU ABSORPCYJNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O. O.
 
140/ZP/2021
 wynik
2021-05-20Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
125/ZP/2021
 
2021-05-20Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ
 
136/ZP/2021
 wynik
2021-05-20Dostawy DOSTARCZENIE AKCESORIÓW DO WIERTARKI LARYNGOLOGICZNEJ
 
132/ZP/2021
 wynik
2021-05-19Usługi USŁUGA NAJMU APARATÓW DO OZNACZANIA PCR COVID 19 WRAZ Z DOSTARCZANIEM TESTÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
 
134/ZP/2021
 unieważnienie
2021-05-18Dostawy DOSTARCZANIE PROGRAMÓW LEKOWYCH
 
135/ZP/2021
 wynik
2021-05-14Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH NIESTERYLNYCH
 
124/ZP/2021
 wynik
2021-05-13Dostawy DOSTARCZANIE RĘKAWIC NITRYLOWYCH
 
131/ZP/2021
 unieważnienie
2021-05-12Usługi ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH AGREGATU ABSORPCYJNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O. O.
 
105/ZP/2021
 
2021-05-11Usługi ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA WRAZ Z TRANSPORTEM BIELIZNY OGÓLNOSZPITALNEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
 
102/ZP/2021
 wynik
2021-05-10Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI W OBRĘBIE RĘKI I NADGARSTKA
 
122/ZP/2021
 wynik
2021-05-07Dostawy DOSTARCZANIE OBUWIA ROBOCZEGO
 
114/ZP/2021
 
2021-05-07Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
 
115/ZP/2021
 
2021-05-07Dostawy DOSTARCZANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ: KOMBINEZONY OCHRONNE I OCHRANIACZE WYSOKIE NA BUTY
 
117/ZP/2021
 wynik
2021-05-06Dostawy Dostarczanie wyrobów medycznych
 
116/ZP/2021
 wynik
2021-05-06Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW TECHNICZNO - GOSPODARCZYCH
 
103/ZP/2021
 wynik
2021-05-05Dostawy DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „MSIM“
 
95/ZP/2021
 
2021-05-04Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH
 
55/ZP/2021
 
2021-05-03Usługi Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla apteki szpitalnej
 
56/ZP/2021
 
2021-05-03Usługi Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla Wielospecjalistycznego Zespołu Opieki Ambulatoryjnej obejmującego POZ oraz specjalistyczne poradnie zachowawcze
 
110/ZP/2021
 wynik
2021-05-03Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI