SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 210, (012) 64 68 958
 
Sierpień 2020
ndpnwtśr  cz pt so
 
  3   5   6 
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31  

Dostawy Usługi Roboty
budo
wlane
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

 
znalezionych: 24  poz.
Numer
sprawy
Z dniaTypPrzedmiot zamówienia
138/ZP/2020
 wynik
2020-05-29Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW TECHNICZNO - GOSPODARCZYCH
 
136/ZP/2020
 wynik
2020-05-29Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO
 
118/ZP/2020
 
2020-05-29Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH, CHEMIOTERAPII ORAZ PROGRAMÓW LEKOWYCH
 
134/ZP/2020
 wynik
2020-05-28Dostawy DOSTAWA PREPARATÓW WISKOELASTYCZNYCH
 
135/ZP/2020
 wynik
2020-05-28Dostawy DOSTARCZANIE WAPNA SODOWANEGO
 
129/ZP/2020
 wynik
2020-05-28Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
130/ZP/2020
 unieważnienie
2020-05-28Usługi ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO (KARETKA DO PRZEWOZÓW PACJENTÓW W STANIE CIĘŻKIM, W TYM NOWORODKÓW) PACJENTÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
121/ZP/2020
 wynik
2020-05-27Usługi NAJEM APARATU DO SZTUCZNEGO WSPOMAGANIA WĄTROBY METODĄ ALBUMINOWĄ ORAZ APARATU DO ALBUMINOWEJ DIALIZY WĄTROBY
 
128/ZP/2020
 wynik
2020-05-27Dostawy Dostarczanie implantów do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym oraz ruchoma proteza dysku szyjnego
 
122/ZP/2020
 wynik
2020-05-26Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
110/ZP/2020
 wynik
2020-05-25Dostawy ZAKUP URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ“
 
126/ZP/2020
 wynik
2020-05-25Usługi USŁUGA NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO
 
127/ZP/2020
 wynik
2020-05-25Dostawy Dostarczanie implantów do stabilizacji kręgosłupa w części potyliczno-szyjnej
 
116/ZP/2020
 wynik
2020-05-22Dostawy DOSTARCZANIE WODY ŹRÓDLANEJ WRAZ Z NAJMEM DYSTRYBUTORÓW
 
132/ZP/2020
 wynik
2020-05-21Dostawy DOSTARCZENIE CIEPLAREK LABORATORYJNYCH
 
125/ZP/2020
 wynik
2020-05-20Dostawy DOSTAWA RESPIRATORÓW
 
119/ZP/2020
 unieważnienie
2020-05-18Roboty budowlane ROBOTY BUDOWLANE PN. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ONKOLOGI KLINICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PODODDZIAŁU DZIENNEGO ONKOLOGI KLINICZNEJ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
117/ZP/2020
 wynik
2020-05-18Dostawy DOSTARCZANIE KASET DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
 
114/ZP/2020
 wynik
2020-05-18Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY W ZAKRESIE TWARZOCZASZKI
 
113/ZP/2020
 wynik
2020-05-14Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
 
124/ZP/2020
 
2020-05-14Dostawy DIALOG TECHNICZNY - poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
115/ZP/2020
 wynik
2020-05-14Usługi Usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej
 
112/ZP/2020
 wynik
2020-05-11Dostawy DOSTARCZENIE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ
 
111/ZP/2020
 wynik
2020-05-06Usługi Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów szpitalnych